۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ایجاد ویو (view)

ایجاد ویو:            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ساخت منو

ساخت منو ها:      
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ایجاد لینک های مفید

برای اینکه بتوانید صفحه ای شبیه درخواست ها داشته باشیم به صورت زیر عمل کنید:    
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

دسترسی عمومی به صفحات

دسترسی عمومی به صفحات صفحات به صورت معمول قابل دسترسی برای کاربران anonymous نیست. ( مانند صفحه ثبت نام اولیه) برای دسترسی دادن به این نوع […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ساخت صفحه

ساخت صفحه: افزودن لیست به صفحه:   افزودن ویرایشگر متن به صفحه:      
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

تولید مستندات

تولید مستندات گام اول : تولید محتویات سایت با انتخاب گزینه قبول از صفحه بالا ، صفحه تنظیمات محتوا باز می شود. گام دوم :  لیستی […]