۱۳۹۷-۱۲-۱۳

جریان کاری (WorkFlow)_قسمت دوم

Build String : این اکشن برای ساخت رشته استفاده می شود. مثال: ساخت یک رشته مثال: ساخت یک بولت مثال: ساخت یک جدول Math Operation: این […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۳

فرم ها در نینتکس

فرم‌ها در نینتکس برای ساخت فرم با نینتکس از نوار ابزار لیست گزینه “ویرایش فرم با nintex ” را انتخاب نموده و وارد محیط nintex form […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۳

جریان کاری (WorkFlow)_قسمت اول

ساخت جریان کاری (WorkFlow) : تنظیمات فرایند:   آشنایی با اکشن های NWF : Action Set: به عنوان یک کانتینر می تواند بقیه اکشن ها را […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۳

لیست

لیست: Listها و libraryها مکان هایی برای ذخیره و نگه داری داده ها و فایل ها درون سایت های شیرپوینت می باشند. به عبارتی می توان […]