ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۲
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۳

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش سوم