ویدیو آموزشی لیست در شیرپوینت
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت

فیلم آموزش دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت