چارچوب محتوای معماری

این بخش، چارچوب محتوای توگف را تشریح می کند، که شامل یک فرا مدل ساختار یافته برای اشیای وابسته به معماری، استفاده از عناصر اصلی قابل استفاده مجدد معماری (ABB – Architectural Building Blocks ها) و دیدی کلی از خروجی های معمولی معماری می باشد.

2016-05-23

بخش های سازنده و ADM

بخش های سازنده و ADM سیستم ها از مجموعه ای از بخش های سازنده ساخته شده اند؛ بنابراین بیشتر بخش های سازنده باید با دیگر بخش […]
2016-05-21
بخش های سازنده

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل سیستم ها از مجموعه هایی از بخش های سازنده ساخته می شوند. آنها را می توان […]
2016-05-21

بخش های سازنده چیستند؟

بخش های سازنده چیستند؟ بخش سازنده یک بسته از قابلیت های تعریف شده برای رسیدگی به نیازهای کسب و کار در سراسر سازمان است. یک بخش […]