۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت

فیلم آموزش دسترسی ها (Permissions) در شیرپوینت          
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی لیست در شیرپوینت

فیلم آموزش لیست در شیرپوینت            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۵

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش پنجم          
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۴

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش چهارم            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۳

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش سوم            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۲

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش دوم          
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۱

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش اول            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ایجاد ویو (view)

ایجاد ویو:            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ساخت منو

ساخت منو ها:      
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ایجاد لینک های مفید

برای اینکه بتوانید صفحه ای شبیه درخواست ها داشته باشیم به صورت زیر عمل کنید: