۱۳۹۷-۰۳-۰۵

مدیریت نیاز ها در SABSA با استفاده از پروفایل ویژگی کسب و کار

در یک معماری امنیتی کار آمد، هر محرک کسب و کار باید به طور کامل توسط سرویس های امنیتی حمایت شود. در یک معماری امنیتی کار […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

پروفایل ویژگی امنیت کسب و کار SABSA

پروفایل ویژگی کسب و کار در قلب چارچوب SABSA قرار دارد. روش مهندسی نیاز هاست که اهداف کسب و کار و محرک ها را به نیاز […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

مدیریت ریسک عملیاتی و SABSA

SABSA یک چارچوب عملیاتی و معماری برای دست یابی به فرصت ها و فراهم کردن نتایج مثبت به منظور دست یابی به اهداف تعریف شده ی […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

رویکرد ادغام TOGAF – SABSA چیست؟

TOGAF و SABSA از نظر فرهنگی و فلسفی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. هر دو بر کسب و کار تأکید دارند و هر دو یک چشم […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۵

معماری امنیت اطلاعات SABSA

SABSA یک روش برای توسعه ی مبتی بر سنجش ریسک ناشی از امنیت اطلاعات سازمان و تضمین کننده ی معماری امنیت است و همچنین راه حل […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۸

پیاده سازی فرایندهای سازمانی با استفاده از شیرپوینت

اگر در حوزه های مربوط به فناوری اطلاعات و سازمان ها فعالیت می کنید، قطعاً در مورد قابلیت های قدرتمند نرم افزار Microsoft Sharepoint شنیده اید. […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۳

بخش های سازنده و ADM

بخش های سازنده و ADM سیستم ها از مجموعه ای از بخش های سازنده ساخته شده اند؛ بنابراین بیشتر بخش های سازنده باید با دیگر بخش […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
بخش های سازنده

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل

بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل سیستم ها از مجموعه هایی از بخش های سازنده ساخته می شوند. آنها را می توان […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

بخش های سازنده چیستند؟

بخش های سازنده چیستند؟ بخش سازنده یک بسته از قابلیت های تعریف شده برای رسیدگی به نیازهای کسب و کار در سراسر سازمان است. یک بخش […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری

استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری ایجاد قابلیت معماری پایدار در یک سازمان می تواند با پیوستن به رویکردی مشابه که برای ایجاد هر گونه […]