2016-05-17

چرا نیاز به یک چارچوب برای معماری سازمانی داریم؟

   با استفاده از چارچوب معماری: توسعه معماری سریع و ساده خواهد شد. پوشش کامل راه حل طراحی شده بیشتر تضمین خواهد شد. یقین حاصل خواهد […]
2016-05-17

چارچوب معماری چیست؟

چارچوب معماری ابزاری است که می تواند برای توسعه گستره وسیعی از معماری های مختلف بکار برود. چارچوب می­بایست روشی را برای طراحی یک سیستم اطلاعاتی […]