استفاده از ADM برای ایجاد قابلیت معماری
2016-05-21
بخش های سازنده
بخش های سازنده معماری و بخش های سازنده راه حل
2016-05-21

بخش های سازنده چیستند؟

بخش های سازنده چیستند؟

بخش سازنده یک بسته از قابلیت های تعریف شده برای رسیدگی به نیازهای کسب و کار در سراسر سازمان است. یک بخش سازنده رابط هایی برای دسترسی به قابلیت ها منتشر کرده است. بخش های سازنده ممکن است با دیگران، احتمالاً وابسته به بخش های سازنده دیگر همکاری بکنند.

بخش سازنده خوب دارای مشخصات زیر است:

پیاده سازی و استفاده را در نظر می گیرد، و تکامل می یابد تا از فناوری و استاندارد بهره برداری کند.
ممکن است مونتاژی از سایر بخش های سازنده باشد.
ممکن است زیر مجموعه ای از دیگر بخش های سازنده باشد.
در حالت ایده آل، یک بخش سازنده قابل استفاده مجدد و قابل تعویض است، و به خوبی با رابط های با ثبات مشخص شده است.
خصوصیات آن باید آزادانه با اجرای آن همراه باشند، به طوری که می توان از راه های مختلفی بدون تأثیر بخش سازنده مشخصات آن را درک کرد.

روشی که در آن کارکردها، محصولات و توسعه های سفارشی در بخش های سازنده مونتاژ می شوند، به طور گسترده ای میان معماری های شخصی متفاوت است. هر سازمانی باید برای خود تصمیم بگیرد که چه آرایشی از بخش های سازنده برایش بهتر کار می کند. یک انتخاب خوب از بخش های سازنده می تواند منجر به بهبود در یکپارچه سازی سیستم های به ارث رسیده، قابلیت همکاری، و انعطاف پذیری در ایجاد سیستم های جدید و برنامه های کاربردی شود.

معماری ترکیبی است از:

مجموعه ای از بخش های سازنده نشان داده شده در مدل معماری
تعیین چگونگی پاسخگویی بخش های سازنده به هم متصل، به کل نیازهای یک سیستم اطلاعاتی

اصول کلی زیر باید اعمال شوند:

معماری برای اجرای خدمات مورد نیازش تنها باید شامل بخش های سازنده باشد.
بخش های سازنده ممکن است یک، بیش از یک، یا فقط بخشی از یک سرویس مشخص شده در معماری را پیاده سازی کند.
بخش های سازنده باید با استانداردها مطابقت داشته باشند.

بخش های سازنده مختلف در یک معماری، خدمات مورد نیاز در یک سیستم سازمانی خاص را مشخص می کنند.