چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟
2016-05-17
مراحل ADM چیستند؟
2016-05-17

حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سر و کار دارد چیستند؟

توگف 9 توسعه چهار حوزه معماری را پوشش می دهد. این حوزه ها مشترکاً به عنوان زیرمجموعه هایی از یک معماری سازمانی کلی پذیرفته می شوند، تمامی حوزه هایی که توگف برای پشتیبانی از آنها طراحی شده است، در جدول زیر شرح داده شده اند.

حوزه معماری شرح
معماری کسب و کار راهبرد کسب و کار، کنترل، سازماندهی و فرآیندهای کلیدی کسب و کار
معماری داده ها ساختار منطقی و فیزیکی داده ها و منابع مدیریت داده های سازمان
معماری برنامه کاربردی طرح اولیه ای برای سیستم های کاربردی اختصاصی که بایستی تولید شوند، تعاملات و ارتباطاتشان با فرآیندهای اصلی کسب و کار سازمان
معماری فناوری توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری که برای پشتیبانی توسعه کسب و کار، داده ها و خدمات برنامه های کاربردی مورد نیاز هستند. این توانمندی ها شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، میان افزار، شبکه ها، ارتباطات، پردازش و استانداردها می باشند.