خانه خدمات

خدمات

تیم ایران توگف خدمات زیر را جهت سازمان ها ارائه می دهد:

  • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی معماری سازمانی و چارچوب توگف
  • تدوین طرح جامع مدیریت فناوری اطلاعات (معماری سازمانی) بر مبانی چارچوب توگف جهت سازمان
  • مشاوره در زمینه طراحی پرتال های سازمانی و سیستم های مدیریت فرایندهای کاری
  • طراحی و اجرای پرتال های سازمانی و سیستم های مدیریت فرایندهای کاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از این خدمات می توانید با ما تماس بگیرید.