ADM

این بخش هسته اصلی توگف است. این بخش روش توسعه معماری توگف (ADM) را تشریح می کند. ADM یک رویکرد گام به گام برای توسعه یک معماری سازمانی می باشد.


 

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده
خروجی های ADM 21 فروردين 1393 امیر درجه
6.11 مدیریت نیازمندی ها 21 فروردين 1393 امیر درجه
فاز H: مدیریت تغییر معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
مرحلهG : مدیریت اجرا 21 فروردين 1393 امیر درجه
فازF : برنامه ریزی گذار 21 فروردين 1393 امیر درجه
فازE : فرصت ها و راه حل ها 21 فروردين 1393 امیر درجه
فازD: معماری فناوری 21 فروردين 1393 امیر درجه
فازC: معماری سیستم های اطلاعاتی 21 فروردين 1393 امیر درجه
6.4 فازB: معماری کسب و کار: 21 فروردين 1393 امیر درجه
6.3 فاز A: چشم انداز معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
6.2 مرحله مقدماتی 21 فروردين 1393 امیر درجه
4.8 یکپارچه سازی دامنه های معماری برای سازمانتان 21 فروردين 1393 امیر درجه
4.7 تعیین حوزه فعالیت های معماری برای سازمانتان: 21 فروردين 1393 امیر درجه
4.5 چگونه ADM را با سازمانتان وفق دهید؟ 21 فروردين 1393 امیر درجه
4.2 چرخه توسعه معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه