خانه توگف مفاهیم پایه

مفاهیم پایه

این بخش معرفی سطح بالایی، برای مفاهیم کلیدی معماری سازمانی و به طور خاص برای رویکرد توگف ارائه می کند. این بخش شامل تعاریف مربوط به عبارات بکار رفته در سراسر توگف و مطالب منتشر شده توصیف کننده تغییرات بین این نسخه و نسخه قبلی توگف می باشد.


 

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده
توگف در 100 دقیقه 20 آذر 1394 امیر درجه
اصطلاحات کلیدی توگف 11 آذر 1394 امیر درجه
2.7 ایجاد یک توانمندی عملیاتی معماری: 21 فروردين 1393 امیر درجه
2.6 ایجاد و نگهداری یک توانمندی معماری سازمانی: 21 فروردين 1393 امیر درجه
2.5 مخزن معماری 21 فروردين 1393 امیر درجه
2.4 زنجیره سازمانی 21 فروردين 1393 امیر درجه
2.3 خروجی ها ، مصنوعات ، و قطعات سازنده 21 فروردين 1393 امیر درجه
2.2 مراحل ADM چیستند؟ 21 فروردين 1393 امیر درجه
توگف شامل چیست؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سر و کار دارد چیستند؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
چرا نیاز به یک چارچوب برای معماری سازمانی داریم؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
چارچوب معماری چیست؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
چرا به معماری سازمانی نیاز داریم؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
معماری در حوزه توگف چیست؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
سازمان چیست؟ 18 فروردين 1393 امیر درجه
مقدمه ای بر توگف 9 18 فروردين 1393 امیر درجه