خانه توگف دستورالعمل ها و تکنیک های ADM

دستورالعمل ها و تکنیک های ADM

این بخش شامل مجموعه ای از خطوط دستورالعمل ها و تکنیک های قابل دسترس برای استفاده و اعمال بر ADM می باشد.


 

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده
7.6 قابلیت همکاری 21 فروردين 1393 امیر درجه
7.5 تجزیه و تحلیل شکاف 21 فروردين 1393 امیر درجه
7.4 سناریوهای کسب و کار 21 فروردين 1393 امیر درجه
7.2 مروری بر دستورالعمل ها و تکنیک های ADM 21 فروردين 1393 امیر درجه