خانه توگف

توگف - TOGAF

توگف

توگف یک چارچوب معماری سازمانی است. چارچوب معماری سازمانی که توسط Open Group ارائه شده است. توگف ابزاری برای کمک به پذیرش، تولید، استفاده و نگهداری طرح های معماری سازمانی می باشد. توگف بر پایه یک مدل فرآیندی تکرار پذیر می باشد، که توسط بهترین راهکارهای عملی و مجموعه ای از اجزای معماری با قابلیت استفاده مجدد، پشتیبانی می گردد.

در این بخش، دسته بندی هایی قرار دارند که بر اساس دسته بندی های راهنمای مرجع توگف قرار گرفته اند. در سایت ایران توگف نیز سعی بر این بوده که نظم ساختار مرجع توگف بهم نخورد و مطالب در همیت ساختار ارائه شوند.

زیر مجموعه ها

 • مفاهیم پایه

  این بخش معرفی سطح بالایی، برای مفاهیم کلیدی معماری سازمانی و به طور خاص برای رویکرد توگف ارائه می کند. این بخش شامل تعاریف مربوط به عبارات بکار رفته در سراسر توگف و مطالب منتشر شده توصیف کننده تغییرات بین این نسخه و نسخه قبلی توگف می باشد.


   

  تعداد مقالات:
  17
 • ADM

  این بخش هسته اصلی توگف است. این بخش روش توسعه معماری توگف (ADM) را تشریح می کند. ADM یک رویکرد گام به گام برای توسعه یک معماری سازمانی می باشد.


   

  تعداد مقالات:
  15
 • دستورالعمل ها و تکنیک های ADM

  این بخش شامل مجموعه ای از خطوط دستورالعمل ها و تکنیک های قابل دسترس برای استفاده و اعمال بر ADM می باشد.


   

  تعداد مقالات:
  4
 • زنجیره سازمانی و ابزارها

  این بخش طبقه بندی و ابزارهای مناسب برای دسته بندی و ذخیره خروجی های فعالیت معماری در درون یک سازمان را تشریح می کند.


   

  تعداد مقالات:
  4
 • مدل های مرجع توگف

  این بخش دو مدل مرجع معماری به نام های مدل مرجع فنی توگف (TRM) و مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات (III-RM – Integrated Information Infrastructure Reference Model) را ارائه می کند.


   

  تعداد مقالات:
  3
 • چارچوب توانمندی معماری

  این بخش سازمان، فرآیندها، مهارت ها، نقش ها و مسئولیت های مورد نیاز برای ایجاد و اجرای یک راهکار عملی معماری در درون سازمان را تشریح می کند.


   

  تعداد مقالات:
  5
 • چارچوب محتوای معماری

  این بخش، چارچوب محتوای توگف را تشریح می کند، که شامل یک فرا مدل ساختار یافته برای اشیای وابسته به معماری، استفاده از عناصر اصلی قابل استفاده مجدد معماری (ABB – Architectural Building Blocks ها) و دیدی کلی از خروجی های معمولی معماری می باشد.

  تعداد مقالات:
  3
 • آموزش گام به گام توگف
  تعداد مقالات:
  1
 • آزمون های توگف

  مطالب و منابعی پیرامون آزمون های توگف و آرکیمیت

  تعداد مقالات:
  2