ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۴
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
ویدیو آموزشی لیست در شیرپوینت
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۵

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش پنجم