ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۳
۱۳۹۷-۱۲-۱۴
ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۵
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۴

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش چهارم