چارچوب مدیریت معماری توگف
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
هیئت معماری
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

مزایای مدیریت معماری

مزایای مدیریت معماری
مدیریت معماری مفید است چرا که:

فرآیندها، منابع و اطلاعات وابسته به فناوری اطلاعات را به استراتژی ها و اهداف سازمان ارتباط می دهد.
بهترین شیوه های فناوری اطلاعات را یکپارچه و نهادینه می کند.
با چارچوب های صنعتی مانند: COBIT (این چارچوب ها جهت: برنامه ریزی و سازماندهی، کسب و پیاده سازی، ارائه و پشتیبانی، و نظارت بر عملکرد فناوری اطلاعات) مطابقت دارد.
سازمان را قادر به استفاده کامل از اطلاعاتش، زیرساخت ها و دارایی های سخت افزاری/ نرم افزاری می کند.
از دارایی های دیجیتال اساسی سازمان محافظت می کند.
از مقررات و بهترین روش های عملکرد مانند، توانایی های حسابرسی، امنیت، مسئولیت و پاسخگویی، پشتیبانی می کند.
مدیریت ریسک قابل مشاهده را افزایش می دهد.

عوامل کلیدی موفقیت در هنگام استقرار مدیریت معماری چیست؟

بسیار مهم است، که موارد زیر برای اطمینان از یک رویکرد موفق برای مدیریت معماری و مدیریت موثر قرارداد معماری در نظر گرفته شوند:

  • تاسیس و بهره برداری از بهترین شیوه ها برای ارائه، تصویب، استفاده مجدد، گزارش گیری و از کار افتادگی سیاست های معماری، روال ها، نقش ها، مهارت ها، ساختارهای سازمانی و خدمات پشتیبانی.
  • ایجاد مسئولیت های سازمانی و ساختارهای صحیح برای پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت معماری و گزارش نیازمندی ها.
  • ادغام ابزارها و فرآیندها برای تسهیل ارتقاء سطح فرآیندها (هم رویه ای و هم فرهنگی)
  • مدیریت معیارها برای کنترل فرایندهای مدیریت معماری، روش مدیریت، ارزیابی انطباق، موافقتنامه سطح خدمات (SLAs[1])، و موافقتنامه سطح عملیات (OLAs[2]).
  • انطباق نیازمندی های داخلی و خارجی برای اثربخشی، بهره وری، محرمانگی، یکپارچگی، در دسترس بودن، انطباق، و قابلیت اطمینان معماری اطلاعات مربوط به مدیریت، خدمات، و فرآیندها.

[۱]Service Level Agreements

[۲]Operational Level Agreements