خروجی های ADM
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
سناریوهای کسب و کار
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

مروری بر دستورالعمل ها و تکنیک های ADM

مروری بر دستورالعمل ها و تکنیک های ADM

دستورالعمل ها و تکنیک های ADM شامل مجموعه ای از دستور العمل ها و تکنیک هایی برای استفاده از توگف و ADM می باشند. دستور العمل ها چگونگی انطباق فرآیند ADM را مستند می کنند، اما تکنیک ها در زمان اجرای فرآیند ADM استفاده می شوند.

دستورالعمل ها برای تطبیق با فرآیند ADM عبارتند از:

  • راه های اعمال تکرار برای ADM
  • استفاده از ADM در سطوح مختلف سازمانی
  • ملاحظات امنیتی در هنگام استفاده از ADM
  • استفاده از توگف برای تعریف معماری های سرویس گرا (SOAs[1])

 اصول معماری

اصول معماری، مجموعه ای از مقررات عمومی و دستورالعمل ها برای معماری در حال توسعه، می باشد.

اصول معماری پایدار و به ندرت اصلاح شده در نظر گرفته می شوند؛ و روشی را اطلاع رسانی و حمایت می کنند، که در آن یک سازمان در جهت تحقق ماموریت خود را گام بر می دارد. آنها اغلب یک عنصر از یک مجموعه ساخت یافته از ایده هایی هستند که در مجموع سازمان را، از طریق ارزش ها به واسطه اعمال و نتایج تعریف و هدایت می کنند.

اصول یک خروجی اولیه از مرحله مقدماتی است و در سراسر ADM برای ارائه چارچوبی برای هدایت تصمیم گیری در داخل سازمان استفاده می شود.

بسته به نوع سازمان، اصول ممکن است در هر سطح یا همه سه سطح ایجاد شود:

  • اصول سازمانیمبنایی برای تصمیم گیری ارائه می کند و تعیین می کند چگونه سازمان ماموریت خود را انجام می دهد. این اصول در سازمان های دولتی و بودن سود/خیریه[۱] معمول هستند، اما در سازمان های تجاری هم، به عنوان وسیله ای برای هماهنگ کردن تصمیم گیری موجود هستند. آنها به عنوان یک عنصر کلیدی در استراتژی نظام معماری موفق نقش دارند.
  • اصولفناوری اطلاعات دستورالعملی برای استفاده و به کارگیری تمام منابع و دارایی های فناوری اطلاعات در سراسر سازمان ارائه می دهد. این اصول برای بالا بردن بهره وری و پایین آوردن هزینه های محیط اطلاعاتی، تا جای ممکن توسعه یافته اند.
  • اصول معماری یک زیر مجموعه از اصول فناوری اطلاعات هستند که مرتبط با کار معماری می باشند. این اصول منعکس کننده توافق در سراسر سازمان، و تجسم ذات معماری سازمانی هستند. اصول معماری بعداً می توانند به موارد زیر تقسیم شوند:

– اصول حاکم بر فرآیند معماری، مؤثر بر توسعه، تعمیر و نگهداری، و استفاده از معماری سازمانی

– اصول حاکم بر اجرای معماری

 الگوی توگف برای تعریف اصول معماری

توگف یک روش استاندارد از توصیف اصول تعریف می کند، همانطور که در جدول زیر  نشان داده شده است. علاوه بر بیانیه تعریف، هر اصل باید اظهارات منطقی و مرتبط داشته باشد؛ این اظهارات هر دو برای ارتقاء درک و پذیرش اصول خود، و برای حمایتِ استفاده از اصول در توضیح و توجیه اینکه چرا تصمیم گیری های خاص ساخته شده اند، می باشند.

 

الگوی توگف برای تعریف اصول

بخش توضیحات
نام باید نماینده هر دو ماهیت قانون باشد و به آسانی در یاد بماند. پلتفرم تکنولوژی خاصی نباید در نام و یا بیانیه ای از یک اصل ذکر شود. در نام یا بیانیه از کلمات مبهمی از قبیل: “پشتیبانی”، “باز” ​​، “توجه” اجتناب کنید. برای جلوگیری از عدم اندازه گیری خوب به خودی خود کلمه “جلوگیری از” کافی است. مراقب عبارت “مدیریت (کردن)” باشید، و همچنین مواظب صفت ها و قیدهای غیر ضروری باشید.
منطق باید منافع کسب و کار از پیوستن به اصل را، با استفاده از اصطلاحات کسب و کار برجسته کند. به ذکر شباهت های اطلاعات و اصول تکنولوژی با اصول عملیات حاکم بر کسب و کار اشاره کند. همچنین رابطه با اصول دیگر، و اهداف در مورد تفسیر متعادل، توصیف گردد. شرح موقعیت هایی که در آن یک اصل اولویت خواهد داشت یا وزن بیشتری نسبت به دیگری برای تصمیم گیری دارد.
بیانیه باید واضح و بدون ابهام با قانون اساسی ارتباط برقرار کند. در اکثر موارد، بیانیه های اصول برای مدیریت اطلاعات در میان سازمان ها مشابه می باشند. این حیاتی است که بیانیه بدون ابهام باشد.
مفاهیم باید نیازمندی های کسب و کار و فناوری اطلاعات، برای اجرای اصل – از نظر منابع، هزینه ها، و فعالیت ها / وظایف، را مشخص کند. اغلب اوقات مشخص می شود که، سیستم های فعلی، استانداردها، یا روش ها با اصل تصویب شده همخوانی ندارند. تاثیر بر کسب و کار و عواقب ناشی از اتخاذ یک اصل باید به وضوح بیان شوند. خواننده باید به آسانی به سوال: “چگونه این من را تحت تاثیر قرار می دهد؟” پاسخ دهد. این مهم است که، قضاوت در مورد شایستگی تاثیر ساده نیست. برخی از مفاهیم به عنوان تنها اثرات بالقوه شناسایی شده و ممکن است نظری باشند و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند.

مثال ۱: اصل ساده

خود سرویس (Self-Serve)

بیانیه مشتریان باید قادر باشند به خود سرویس دهند.
منطق استفاده از این اصل رضایت مشتری را افزایش خواهد داد، سربار اداری را کاهش خواهد داد و به طور بالقوه درآمد را بهبود می دهد.
مفاهیم مفهومی برای سهولت استفاده و به حداقل رساندن نیازهای آموزشی وجود دارد. به عنوان مثال، کاربران باید قادر باشند اطلاعات جزئیات تماس و غیره را به روز رسانی کنند؛ و قادر به خرید سایر محصولات به صورت آنلاین باشند.

چه چیزی یک اصل معماری خوب را می سازد؟
پنج معیار وجود دارند که یک مجموعه خوب از اصول را تشخیص می دهند، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.

معیار توضیحات
فهم اصول اساسی یک اصل می توانند به سرعت توسط افراد در سراسر سازمان درک شوند. هدف این اصول روشن و بدون ابهام است. به طوری که نقض این اصول، چه عمدی و چه سهوی، حداقل می باشد.
پایداری اصول باید تصمیم گیری هایی با کیفیت خوب در مورد معماری و برنامه های ساخته شده، سیاست های اجرا و استانداردها را ممکن سازند. هر اصل باید به اندازه کافی برای حمایت از سازگاری تصمیم گیری در شرایط پیچیده و بحث برانگیز، دقیق و کامل باشد.
کامل هر اصل مهم، حاکم بر مدیریت اطلاعات و فن آوری برای سازمان تعریف شده است. اصول جوابگوی تمام موقعیت های شناسایی شده می باشند.
سازگاری پایبندی اکید به یک اصل ممکن است نیاز به تفسیر جزئی اصل دیگری داشته باشد. مجموعه ای از اصول باید به نحوی بیان شوند که تعادل تفاسیر را ممکن سازند. اصول نباید تناقضی با پیوستن به یک اصل دیگر که ذات دیگری را نقض می کند، داشته باشند. هر کلمه در متن اصل باید به دقت انتخاب شود تا سازگار با تفسیر و در عین حال قابل انعطاف باشد.
پایداری پاصول باید پایدار و در عین حال قابلیت تغییرات منطقی را داشته باشند. فرآیند اصلاح باید برای استقرارِ اضافه کردن، حذف، یا تغییر اصول پس از تصویب اولیه باشد.

[۱] منظور سازمان هایی می باشند که مقاصد تجاری ندارند و صرفاً جهت خدمت رسانی بنا شده اند.

 


[۱] Service Oriented Architectures