اجزای تشکیل دهنده زنجیره سازمانی
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
TRM به عنوان یک معماری بنیادی
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

مخزن معماری

اجرای قابلیت معماری بالغ در یک شرکت بزرگ، حجم عظیمی از خروجی های معماری ایجاد می کند. مدیریت موثر و بهره برداری مناسب از این خروجی ها نیازمند یک طبقه بندی رسمی برای انواع دارایی های معماری در کنار فرآیندهای اختصاص داده شده و ابزارها برای ذخیره سازی محتوای معماری است.

توگف یک چارچوب ساختاری برای مخزن معماری سازمان فراهم می کند. این مخزن به سازمان کمک می کند تا تمایز بین انواع مختلف دارایی های معماری که در سطوح مختلف انتزاع در سازمان وجود دارند را تشخیص دهد. این مخزن معماری یک بخش گسترده از مخزن فناوری اطلاعات سازمان است. این مخزن توانایی برقراری ارتباط میان دارایی های معماری، توسعه و مخازن مدیریت خدمات را، دارا می باشد.

مخزن معماری یک مدل برای یک نمونه فیزیکی از زنجیره سازمانی است. شکل زیر ساختار مخزن معماری توگف را نمایش می دهد.

ساختار مخزن معماری توگف

ساختار مخزن معماری توگف

در سطح بالا، انتظار می رود شش کلاس اطلاعات معماری در یک مخزن معماری نگهداری شوند:

  1. متا مدل(Metamodel) معماری، برنامه سازمانی طراحی شده از یک طریق چارچوب معماری می باشد. متا مدل معماری، روش توسعه معماری و متا مدلی برای محتوای معماری را توصیف می کند.
  2. قابلیت معماری، پارامترها، ساختارها و فرآیندهایی که از کنترل مخزن معماری حمایت می کنند را، تعریف می کند.
  3. چشم انداز معماری، نمایی از بخش های سازنده که در حال استفاده در سازمان هستند را، نشان می دهد(به عنوان مثال: یک لیست از برنامه های کاربردی در حال اجرا). چشم انداز به احتمال زیاد می تواند در سطوح مختلف دانه بندی، با توجه به اهداف مختلف معماری ها وجود داشته باشد.
  4. پایگاه اطلاعات استانداردها، استانداردهایی که باید با معماری جدید منطبق شوند، را جمع آوری می کند. این استانداردها ممکن است شامل استانداردهای صنعت، محصولات و خدمات انتخاب شده از تامین کنندگان یا خدمات به اشتراک گذاشته فعلی مستقر در سازمان، باشند. Open Group نمونه ای از پایگاه اطلاعات استانداردها در وب سایت خود فراهم کرده است[۱].
  5. کتابخانه مرجع، دستورالعمل ها، قالب ها، الگوها و انواع دیگری از موارد مرجع که می توانند به منظور سرعت بخشیدن به ایجاد معماری جدید برای سازمان تقویت شوند، را فراهم می کند.
  6. فهرست کنترل یک رکورد از فعالیت های کنترلی در سراسر سازمان، را فراهم می کند.معماری های استراتژیک یک دید مختصر از کل سازمان در یک مدت زمان طولانی را نشان می دهند. معماری های استراتژیک یک چارچوب سازمانی برای فعالیت های عملیاتی و تغییر ارائه می دهند؛ همچنین اجازه تنظیم مسیر در سطح اجرایی را می دهند.
  • معماری های بخش(Segment)، مدل های عملیاتی با جزئیات بیشتری را برای نواحی کاری در یک سازمان ارائه می دهند. معماری های بخش می توانند، در برنامه و یا در سطح دارایی ها برای سازماندهی و همسو کردن بیشتر از نظر عملیاتی با فعالیت های تغییر مورد استفاده قرار گیرند.
  • معماری های قابلیت، به تفصیل چگونگی پشتیبانی سازمان از یک واحد خاص از قابلیت ، می پردازند. معماری های قابلیت برای ارائه یک نمای کلی از قابلیت های فعلی، توانایی های هدف و افزایش قابلیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین به بسته های کاری تکی و پروژه ها اجازه می دهند تا در درون مجموعه ها و برنامه ها گروه بندی شوند.

 چشم انداز معماری:

چشم انداز معماری، از دیدگاه های معماری وضعیت سازمان را در نقاط خاصی از زمان نگهداری می کند. با توجه به حجم گسترده و نیازهای مختلف ذینفعان در سراسر سازمان، چشم انداز معماری به سه سطح کوچکتر تقسیم می شود:

شکل زیر  چشم انداز معماری و چگونگی استفاده از آن در فعالیت معماری بخش را نشان می دهد.

 نمایش چشم انداز معماری

نمایش چشم انداز معماری

 پایگاه اطلاعات استانداردها:

پایگاه اطلاعات استانداردها مخزنی است که می تواند، مجموعه ای از مشخصات که معماری باید تائید کند را، نگهداری کند.

استقرار یک پایگاه اطلاعات استانداردها پایه و اساس بدون ابهامی برای کنترل معماری فراهم می کند، زیرا:

  • استانداردها برای پروژه ها به راحتی قابل دسترس می باشند و در نتیجه تعهدات پروژه را می توان درک و برنامه ریزی کرد.
  • استانداردها به شیوه ای روشن و بدون ابهام بیان شده اند، به طوری که تطابق را می توان مورد ارزیابی قرار داد.

[۱] این مثال در نشانی: www.opengroup.org/sib قرار دارد.