مروری بر زنجیره سازمانی
۱۳۹۵-۰۳-۰۱
اجزای تشکیل دهنده زنجیره سازمانی
۱۳۹۵-۰۳-۰۱

زنجیره سازمانی و استفاده مجدد از معماری

زنجیره سازمانی نه تنها، کمکی برای ارتباطات ارائه می دهد، بلکه کمکی برای سازماندهی معماری قابل استفاده مجدد و دارایی های راه حل نیز ارائه می دهد.

” مخزن مجازی[۱]” متشکل از تمام دارایی های معماری زنجیره سازمانی است. این دارایی ها شامل: مدل ها، الگوها، شرح معماری و دیگر مصنوعات تولید شده در طی استفاده از ADM می باشند. این دارایی ها می توانند هم در داخل سازمان و هم در صنعت IT در مقیاس بزرگ وجود داشته باشند، و مجموعه ای از دارایی های موجود برای توسعه معماری برای سازمان در نظر گرفته شوند.

خروجی های کارهای معماری پیشین، که برای استفاده مجدد در دسترس هستند، نمونه هایی از معماری داخلی و مصنوعات راه حل ها می باشند. نمونه های معماری خارجی و مصنوعات راه حل، شامل طیف گسترده ای از مدل های مرجع صنعت و الگوهای معماری می باشند و به طور مستمر در حال ظهورند. در ادامه مثال هایی برای این مدل ها و الگوها بیان شده است.

مدل های بسیار عمومی مانند: مدل فنی مرجع (TRM) خود توگف).
مدل هایی که مختص به جنبه های خاص IT هستند (مانند: معماری سرویس های وب)،
مدل هایی که مختص به نوع پردازش خاصی از اطلاعات هستند (مانند: تجارت الکترونیکی)
مدل هایی که مختص به برخی از صنایع عمودی هستند، مانند مدل های تولید شده توسط کنسرسیوم عمودی مانند TMF (در بخش ارتباطات)، ARTS (خرده فروشی)، علم مکانیک (صنعت نفت) و غیره.

معماری سازمانی مشخص می کند که، چه نوع از معماری و مصنوعات راه حل موجود برای یک سازمان، در مخزن معماری آن موجود باشند. قابلیت استفاده مجدد نکته مهمی در اتخاذ این تصمیمات است.

<hr>

[۱]Virtual repository