فازB: معماری کسب و کار
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
فازD: معماری فناوری
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

فازC: معماری سیستم های اطلاعاتی

فاز C در مورد مستند سازی ساختار اساسی سیستم های فناوری اطلاعات سازمان ها می باشد. این سیستم ها شامل: اطلاعات و سیستم های نرم افزاری است که، آنها و روابطشان با یکدیگر و محیط را پردازش می کند.

دو مرحله در این فاز وجود دارند، که ممکن است پی در پی و یا به طور همزمان توسعه یافته باشند:

  • معماری اطلاعات
  • معماری برنامه کاربردی
نمایانگر فاز معماری سیستم های اطلاعاتی(C) چرخه ADM

نمایانگر فاز معماری سیستم های
اطلاعاتی(C) چرخه ADM

اهداف
معماری اطلاعات: تعریف منابع و انواع اطلاعات لازم برای حمایت از کسب و کار، به روشی که ذینفعان بتوانند درک کنند.
معماری نرم افزار: تعریف انواع برنامه های کاربردی مورد نیاز برای پردازش داده ها و حمایت از کسب و کار.

سازگاری فازهای B، Cو D

همان طور که در پیشتر اشاره شد، معماری های توسعه یافته در فازهای B، C وD از یک الگوی یکنواخت گام به گام پیروی می کنند. این الگو شامل: توسعه توصیفات معماری موجود و معماری مطلوب، و تجزیه و تحلیل شکاف ها می باشد.

روش

فاز C شامل ترکیبی از داده ها و معماری برنامه های کاربردی است.

ملاحظات کلیدی برای معماری داده ها

ملاحظات کلیدی برای معماری داده ها عبارتند از:

مدیریت داده ها

هنگامی که یک سازمان تصمیم به تحول معماری در مقیاس بزرگ می گیرد، توجه به مسائل مربوط به مدیریت داده ها مهم می شود. یک رویکرد ساختار یافته و جامع جهت مدیریت داده ها، استفاده موثر از داده ها برای بالا بردن مزیت های رقابتی را ممکن می سازد.

ملاحظات عبارتند از:

تعریف اجزای برنامه کاربردی که، به عنوان سیستم ثبت یا مرجع برای خدمت به اطلاعات مرجع سازمان ارائه می شوند.
تعریف استانداردهای جامع سازمانی که تمام اجزای برنامه کاربردی، از جمله بسته های نرم افزاری که نیاز به تطابق دارند را شامل می شود.
درک این که چگونه موجودیت های داده ها با عملکردهای کسب و کار، فرآیندها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند.
فهمیدن اینکه موجودیت های داده های سازمان، از کجا ایجاد، ذخیره، منتقل، و گزارش می شوند.
شناخت سطح و پیچیدگی تحولات داده های مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازهای تبادل اطلاعات بین برنامه های کاربردی.
تعریف نیازهای نرم افزار در حمایت از یکپارچه سازی داده ها با مشتریان و تامین کنندگان سازمان (به عنوان مثال، استفاده از ابزارهای ETL[1] در زمان انتقال داده ها، ابزارهای پرونده سازی داده ها برای ارزیابی کیفیت داده ها و غیره)

انتقال داده ها

هنگامی که یک برنامه کاربردی جایگزین می شود، نیاز واضحی برای انتقال داده ها(داده های اصلی، مبادلاتی و مرجع) به برنامه کاربردی جدید وجود خواهد داشت. معماری داده ها باید نیازهای انتقال داده ها را شناسایی کند؛ و همچنین شاخصی را به عنوان سطح تحول، جداسازی، و پاکسازی برای ارائه داده ها در فرمتی که پاسخگوی نیازها و محدودیت های برنامه مورد نظر باشد، ارائه نماید. هدف این است که اطمینان حاصل شود که برنامه کاربردی مورد نظر دارای داده های با کیفیت می باشد. یکی دیگر از نیازهای مهم این است که، اطمینان حاصل شود که داده های مشترک در سطح سازمان به منظور حمایت از تحول تعریف شده اند.

کنترل داده ها

در کنترل داده ها باید اطمینان حاصل شود که، کسب و کار دارای ابعاد لازم برای فعال کردن قابلیت تبدیل که، به شرح زیر است، می باشد:

ساختار: آیا سازمان دارای ساختار سازمانی لازم و بدنه های استاندارد برای مدیریت جنبه های موجودیت داده های قابل تبدیل است؟
سیستم مدیریت: آیا کسب و کار دارای سیستم مدیریت و برنامه های مرتبط لازم جهت، اداره موجودیت های داده ها در سراسر چرخه حیات خود می باشد؟
اشخاص: سازمان به چه مهارت ها و نقش هایی برای تبدیل داده ها نیاز دارد؟ اگر سازمانی فاقد چنین منابع و مهارت هایی باشد، آنگاه سازمان باید از طریق برنامه های آموزشی ساختار یافته مهارت های افراد خود، جهت پاسخگویی به نیازهای ذکر شده را فراهم کند.

استفاده از مخزن معماری

به عنوان بخشی از این مرحله، تیم معماری باید آنچه مربوط به منابع معماری داده ها و معماری برنامه های کاربردی، در مخزن معماری سازمان در دسترس هستند را، در نظر بگیرد. به طور خاص، مدل های عمومی مرتبط با بخش “عمودی” صنعت سازمان. به عنوان مثال:

مدل های معماری داده ها:

– ARTS مدل داده ای برای صنعت خرده فروشی تعریف کرده است.

– Energistics مدل داده ای برای صنعت نفت و گاز تعریف کرده است.

مدل های معماری برنامه کاربردی:

– انجمن مدیریت از راه دور ((TMF – www.tmforum.org – مدل های دقیق برنامه های کاربردی مربوط به صنعت ارتباط از راه دور را، توسعه داده است.

– گروه مدیریت شیء (OMG – www.omg.org) – دارای تعدادی از وظیفه های دامنه عمودی برای توسعه مدل های نرم افزاری مربوط به حوزه های عمودی خاص مانند: بهداشت و درمان، حمل و نقل، امور مالی و غیره است.
– مدل های برنامه کاربردی مربوط به کارکردهای سطح بالای کسب و کار رایج، از قبیل تجارت الکترونیکی، مدیریت زنجیره تامین و غیره است.

Open Group یک مدل مرجع برای زیر ساخت اطلاعات یکپارچه (III- RM) دارد؛ که برروی مولفه های سطح برنامه های کاربردی و خدمات لازم برای ارائه یک زیر ساخت اطلاعاتی یکپارچه تمرکز دارد.

علاوه بر این، ابتکار عمل شرکت ebXML[1] ارائه زیر ساختی باز، مبتنی برXML، استفاده جهانی از اطلاعات کسب و کار الکترونیکی به شیوه ای امن و سازگار را، ممکن می سازد. در این زیر ساخت باز، زبان مدل سازی متحد(UML- Unified Modeling Language) برای جنبه های مدلسازی و XML برای جنبه های ساختار دستورات(Syntax) مورد استفاده قرار می گیرند.

<hr>

[۱]به نشانی

www.ebxml.org


[۱]Extract, Transform, Load