مرحلهG : مدیریت اجرا
۱۳۹۵-۰۲-۲۹
مدیریت نیازمندی ها
۱۳۹۵-۰۲-۲۹

فاز H: مدیریت تغییر معماری

فازH تضمین می کند که تغییرات معماری با استفاده از شیوهای کنترل شده مدیریت می شوند.

فعالیت های اصلی عبارتند از:

ارائه نظارت مستمر و ایجاد یک فرایند مدیریت تغییرات.
حصول اطمینان از اینکه تغییرات معماری به روشی منسجم و فنی مدیریت می شوند.
فراهم کردن انعطاف پذیری جهت پاسخگویی سریع به تغییرات فناوری یا محیط کسب و کار
نظارت بر کسب و کار و مدیریت ظرفیت

نمایانگر فاز مدیریت تغییرات معماری (H) در چرخه ADM

نمایانگر فاز مدیریت تغییرات معماری (H) در چرخه
ADM


۶٫۱۰٫۱ اهداف

اطمینان از اینکه معماری ابتدایی همچنان برای هدف مناسب است.
ارزیابی عملکرد معماری و ارائه توصیه هایی برای تغییر
ارزیابی تغییرات در چارچوب و اصول تعیین شده در فازهای قبلی
ایجاد یک معماری فرآیند مدیریت تغییر برای معماری جدید پایه/موجود کسب و کار، که با تکمیل فاز G به دست می آید.
به حداکثر رساندن ارزش کسب و کار از طریق معماری و عملیات در حال انجام
اجرای چارچوب مدیریت

۶٫۱۰٫۲ رویکرد

هدف از مدیریت فرآیند تغییرات معماری، اطمینان حاصل کردن از دستیابی معماری به هدف اصلی ارزش کسب و کار است. نظارت بر رشد و افول کسب و کار یکی از جنبه های مهم این مرحله است.

ارزش و فرآیند مدیریت تغییرات، تنها یکبار ایجاد می شوند و تعیین می کنند که:

شرایطی که تحت آن معماری سازمانی، یا بخش هایی از آن، مجاز خواهند بود پس از استقرار تغییر یابند؛ و فرایندی که توسط آنها اتفاق خواهد افتاد.
شرایطی که تحت آن چرخه توسعه معماری به منظور توسعه یک معماری جدید آغاز خواهد شد.

محرک هایی برای تغییرات

سه راه برای تغییر زیر ساخت ها وجود دارند، که باید یکپارچه شوند:

تغییر استراتژیک از بالا به پایین، به منظور افزایش یا ایجاد قابلیت های جدید
تغییرات از پایین به بالا، برای تصحیح یا افزایش توانایی (عملیات و نگهداری) برای زیر ساخت هایی که تحت مدیریت عملیات هستند.
تجارب با میزان سود تحویل داده شده توسط پروژه که، تحت نظارت مدیریت عملیات بوده، و هنوز توسط پروژه های جاری تحویل داده می شوند.

فرآیند مدیریت تغییرات معماری کسب و کار

فرآیند مدیریت تغییرات معماری کسب و کار نیاز دارد تا تعیین کند که، چگونه تغییرات باید اداره شوند؟ چه تکنیک های به کار گرفته شوند؟ و چه روش هایی استفاده شوند؟

توگف یکی از روش های زیر را بر اساس طبقه بندی لازم، برای تغییرات معماری توصیه می کند:

تغییر ساده سازی شده:یک تغییر ساده سازی شده به طور معمول می تواند با کارگیری تکنیک های مدیریتی تغییر اداره شود.
تغییر افزایشی: تغییر افزایشی ممکن است قادر به اداره شدن از طریق تکنیک های مدیریت تغییر باشد، یا ممکن است نیاز به معماری دوباره جزئی باشد. این به ماهیت تغییر بستگی دارد.
تغییر معماری مجدد: تغییر معماری مجدد، نیاز به قرار دادن مجدد کل معماری در چرخه توسعه معماری دارد.
یک تغییر ساده در معماری، اغلب توسط نیاز به کاهش سرمایه گذاری هدایت می شود.
تغییر افزایشی توسط یک نیازمندی برای کسب ارزش اضافی از سرمایه گذاری موجود، هدایت می شود.
تغییر مجدد معماری توسط یک نیازمندی برای افزایش سرمایه گذاری به منظور ایجاد ارزش های جدید برای بهره برداری از معماری، هدایت می شود.

یکی دیگر از راه های نگاه کردن به این سه گزینه به شرح زیر است :

برای تعیین اینکه آیا یک تغییر ساده، افزایشی، یا معماری مجدد است، فعالیت های زیر انجام می شوند:

ثبت تمام اتفاقاتی که ممکن است در معماری تاثیر بگذارند
تخصیص منابع و مدیریت برای وظایف معماری
فرآیند و یا نقش مسئول برای منابع معماری که باید از آنچه انجام شود ارزیابی کند.
ارزیابی تاثیرات

راهنمایی برای تعمیر و نگهداری در مقابل طراحی مجدد معماری

یک قانون خوب به شرح زیر است:

اگر تغییرات دو ذینفع و یا بیشتر را تحت تاثیر قرار دهند، پس به احتمال زیاد نیاز به طراحی مجدد معماری و ورود مجدد به ADM می باشد.
اگر آثار تغییرات تنها یکی از ذینفعان را درگیر کند، پس به احتمال زیاد گزینه ای برای مدیریت تغییرات می باشد.
اگر تغییرات بر اساس یک استثنا باشند، پس به احتمال زیاد گزینه ای برای مدیریت تغییرات می باشند.

به عنوان مثال:

اگر تاثیر برای استراتژی کسب و کار مهم است، پس ممکن است نیاز به انجام دوباره کل معماری سازمانی باشد. در نتیجه نیاز به یک رویکرد معماری مجدد می باشد.
اگر یک تکنولوژی جدید و یا یک استاندارد ظهور کند، پس ممکن است نیاز به ارتقا معماری فناوری باشد، اما نه معماری کل سازمان باشد. بنابراین تغییر افزایشی لازم است.
اگر تغییرات در سطح زیر ساخت باشند؛ به عنوان مثال، ۱۰ سیستم به یک سیستم تغییر یا کاهش می یابند، این ممکن است معماری را بالاتر از لایه فیزیکی تغییر ندهد. اما این مورد، توضیحات وضع موجود معماری فناوری را تغییر خواهد داد. این امر می تواند یک تغییر ساده سازی اداره شده توسط تکنیک های مدیریت تغییرات باشد.

به طور خاص، یک چرخه بازسازی (معماری مجدد نسبی یا کامل) ممکن است در موارد زیر نیاز باشد:

معماری پایه ای برای تراز دوباره با استراتژی کسب و کار نیاز باشد.
تغییرات قابل توجهی برای مولفه ها و دستور العمل ها، جهت استفاده در استقرار معماری مورد نیاز است.
استانداردهای مهم استفاده شده در معماری محصول تغییر کرده اند، که تاثیر قابل توجهی بر مشتری نهایی دارند، به عنوان مثال، تغییرات نظارتی.

در صورتیکه نیاز به یک چرخه بازیابی وجود داشته باشد، می بایست یک درخواست جدید برای کار معماری صادر شود (حرکت به چرخه دیگری).