چارچوب معماری چیست؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸
چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟
۱۳۹۵-۰۲-۲۸

چرا نیاز به یک چارچوب برای معماری سازمانی داریم؟

   با استفاده از چارچوب معماری:

 • توسعه معماری سریع و ساده خواهد شد.
 • پوشش کامل راه حل طراحی شده بیشتر تضمین خواهد شد.
 • یقین حاصل خواهد شد که معماری انتخاب شده به بهبود پاسخگویی به نیازهای کسب و کار کمک خواهد کرد.
  نکته کلیدی:

  محرک های مقرراتی برای پذیرش معماری سازمانی:

  قوانین و مقرراتی وجود دارند که به محرک هایی برای پذیرش و استفاده از معماری سازمانی در کسب و کار مبدل شده اند، این محرک ها عبارتند از:

  – قانون Clinger-Cohen (قانون بازسازی مدیریت فناوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا):

  قانون بازسازی مدیریت فناوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا (قانون Clinger-Cohen) برای بهبود شیوه ای که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا، فناوری اطلاعات را کنترل و مدیریت می کرد، طراحی شد. این قانون استفاده از یک فرآیند رسمی معماری سازمانی را برای تمامی سازمان های فدرال ایالات متحده آمریکا پیشنهاد می کند.

  – قانون Sarbanes-Oxley (قانون حمایت از سرمایه گذار و بازسازی حسابداری شرکت سهامی عام ایالات متحده آمریکا):

  قانون Sarbanes-Oxley در پاسخگویی به شماری از شرکت های بزرگ و رسوایی های حسابداری مرتبط با شرکت های مهم در ایالات متحده آمریکا مورد قبول واقع شد(برای نمونه، Enron و Worldcom). تحت این قانون، شرکت ها بایستی گواهی کنترل ارزشیابی مالیاتی داخلی، مشتمل بر مستندات شیوه کنترل مربوط به فناوری اطلاعات را فراهم کنند.

  – بخشنامه های اتحادیه اروپا در ارتباط با اعطای مناقصات عمومی:

  به طور مشابه در اتحادیه اروپا، چندین بخشنامه اتحادیه اروپا هستند که فروشندگانی که در مناقصات عمومی شرکت می کنند را، مستلزم به ارائه اینکه، آنها از فرآیندهای رسمی معماری سازمانی در کسب و کارهایشان حین ساخت محصولات و خدمات بکار می برند، می کند.