۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۳

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش سوم            
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۲

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش دوم          
۱۳۹۷-۱۲-۱۴

ویدیو آموزشی Nintex Workflow_بخش ۱

فیلم آموزش جریان کاری (Workflow) در نینتکس _ بخش اول