2016-05-18

ایجاد یک توانمندی عملیاتی معماری

راهکار معماری سازمانی می بایست همچون دیگر واحدهای عملیاتی در یک کسب و کار اجرا شود؛ یعنی می بایست همچون یک کسب و کار با آن […]
2016-05-18

ایجاد و نگهداری یک توانمندی معماری سازمانی

توگف9 یک چارچوب توانمندی معماری را که مجموعه ای از اصول و دستورالعمل های مرجع برای ایجاد یک توانمندی یا کارایی در درون سازمان می باشد، […]
2016-05-17

زنجیره سازمانی

توگف شامل مفهوم زنجیره سازمانی(شکل  زیر) می باشد. زنجیره سازمانی بیان می کند، که چگونه راه حل های کلی می توانند به منظور پشتیبانی نیازمندی های […]
2016-05-17

خروجی ها ، مصنوعات ، و قطعات سازنده

در طول استفاده از فرآیند ADM، تعدادی خروجی تولید می شوند؛ برای نمونه: گردش های فرآیند، نیازمندی های وابسته به معماری، طرح های پروژه، ارزیابی مطلوبیت […]
2016-05-17

حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سر و کار دارد چیستند؟

توگف 9 توسعه چهار حوزه معماری را پوشش می دهد. این حوزه ها مشترکاً به عنوان زیرمجموعه هایی از یک معماری سازمانی کلی پذیرفته می شوند، […]
2016-05-17

چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟

توگف به واسطه تلاش های مشترک بیش از 300 شرکت عضو انجمن معماری و از برخی فروشندگان و مشتریان فناوری اطلاعات دنیا ایجاد شده و بهترین […]
2016-05-17

معماری در حوزه توگف چیست؟

2016-05-17

سازمان چیست؟

توگف یک “سازمان” را به عنوان مجموعه ای از واحدها که مجموعه اهداف مشترکی دارند تعریف می کند. برای نمونه، یک سازمان می تواند یک آژانس […]
2016-05-11

اصطلاحات کلیدی توگف

خلاصه: